WebmailPlaceholder Picture

Vores Borgerprotokol

....er et komplet skolesystem, som giver et overblik over kursister, skemaer, protokoller, fremmøde og en lang række afledte informationer.

Det er muligt at udtrække data, lister, opgørelser m.m. til brug for skolens partnere m.fl. Derved spares megen tid og dermed mange omkostninger.
Placeholder Picture

Systemet består af følgende hovedelementer:

Kursisthåndtering
En komplet oversigt over alle skolens kursister, deres kontaktoplysninger, tilknytninger m.m.
Skema og protokolføring
Der er mulighed for at indtaste alle kursisters ugeskemaer, og efterfølgende føre protokol over fremmøde. Kursister kan selv føre egen fremmøde-protokol, ved på stedet at tjekke ind på skolen via vores app.

Der laves automatisk en individuel statistik over hver enkelte kursist's fremmøde, med mulighed for udskrift af tilpasset timeseddel.

Løbende orientering
Systemet vil løbende orientere undervisere og administrative medarbejdere om hvad de skal være opmærksomme på. Det kunne være en kursists sidste dag, en lang fraværsperiode eller hvad der ellers måtte være relevant.
Placeholder Picture

Virksomhedspraktik
Tilbyder skolen at sende kursister i virksomhedspraktik, er der også mulighed for at få et overblik over virksomheder og udsendte kursister.

Rødder i en "ægte" hverdag

Utrolig fleksibilitet
Systemet, der er udarbejdet i samarbejde med "virkelige" undervisningsinstitutioner, kan konfigureres til at opfylde stort set alle behov.

Som eksempler kan nævnes overblik over FVU, automatisk udregning af timesedler og afregning med Jobcenter, kommune m.fl.

Datastrukturen er indrettet således at der kan udveksles/eksporteres data til mange forskellige formater.

Der er mulighed for at tilføje forskellige specialmoduler - som eksempler kan nævnes "stempelur" via smartphone, SMS-påmindelser til kursister, direkte integration med doknet.dk o.m.a.

Borgerprotokol kører som en hosted service hos os, og der skal derfor ikke installeres noget på skolen.

Nærmere information og evt. aftale om en prøvekørsel kan fås hos Karsten Kristensen på tlf. 27898213 eller på kk@ogr.dk.

Vi formidler gerne kontakt til en eller flere af de nuværende brugere af systemet.

& RASMUSSEN ApS


Dalagerlundvej 1  |  8990 Faarup  |  DK  |  +45 2789 8212  |  mail@ogr.dk